CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC TTC VIỆT NAM

Những con số lạc quan về bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2019

25/12/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2019 tăng khoảng 6,6 – 6,8% so với năm 2018; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7-8% so với năm 2018. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-5%.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 1.4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 1.6 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7,2%; bội chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 222 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,6% GDP.

Dự kiến khả năng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2019 đạt khoảng 2.036-2.097 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7,7-11% so với năm 2018, bằng khoảng 33-34% GDP.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng dự báo xuất khẩu hàng hóa năm 2019 dự kiến đạt khoảng 256 tỷ USD, tăng khoảng 7-8% so với năm 2018; nhập khẩu hàng hóa dự kiến đạt khoảng 261 tỷ USD, tăng khoảng 10%; nhập siêu khoảng 5 tỷ USD, chiếm dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16% so với năm 2018; dư nợ tín dụng dự kiến tăng khoảng 15-17%; điều hành chính sách lãi suất và tỷ giá linh hoạt, thận trọng, phù hợp với diễn biến thị trường và các cân đối kinh tế vĩ mô; tăng cường dự trữ ngoại hối; đảm bảo tính thanh khoản và an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng. Dự báo cán cân thanh toán quốc tế năm 2019 tăng trưởng ổn định và cán cân tổng thể dự kiến thặng dư khoảng 11 tỷ USD, tương đương với năm 2018.


Về nguồn lực lao động, trong năm 2019, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng 55,9 triệu người, tăng 1,97% so với năm 2018, cơ cấu lao động tiếp tục dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dự kiến đạt dưới 4%. Xu hướng người lao đông đi làm việc tai nước ngoài ngày càng tăng.
Trên đây là những con số dự đoán về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2019. Với một bức tranh nhiều màu hồng như vậy, năm 2019 sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến xuất khẩu lao động Nhật Bản, đừng ngần ngại liên hệ với công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín TTC Việt Nam qua số Hotline: (+84) 24 7302 3888 hoặc để lại lời nhắn tại trang Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất.
Xem ngay thông tin các đơn hàng đi lao động Nhật Bản hấp dẫn, với mức thu nhập cao


Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam